Parro

Naast de gewone gesprekken op school communiceren leraren met Parro. Dit is een app waarmee ouders op de hoogte worden gehouden van belangrijke schoolzaken. Parro wordt o.a. gebruikt om:

  • Privéberichten te sturen tussen leerkracht en ouder(s). Het is belangrijk dat gesprekken vlot verlopen, maar leerkrachten zijn niet 24/7 bereikbaar. Zij kunnen buiten werktijd de app uitschakelen.

  • Mededelingen en foto's te plaatsen op de groepspagina. Ouders worden hiermee op de hoogte gehouden wat er in de groep speelt. 

  • Rapportgesprekken in te plannen.

  • Nieuwsbrieven te versturen.

  • Rij ouders te vragen voor een klassenuitje.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT