Groep 8

Door een goede organisatie leren de kinderen zelfstandig te werken wat later weer grote voordelen heeft in het voortgezet onderwijs. Hiervoor maken we veelvuldig gebruik van diverse werkplekken binnen onze school en de vele Chromebooks in en buiten de klas.

Via ons netwerk kunnen de kinderen een aantal onderwijsprogramma’s op school gebruiken en kunnen ze eventueel werken aan een presentatie. Daarnaast hebben we de beschikking over Chromebooks. Met een Chromebook kunnen ze op ons netwerk en zijn alle digitale mogelijkheden van onze school beschikbaar. Veel programma's zijn ook thuis te gebruiken, hiervoor moeten de leerlingen inloggen bij MOO.NL

Uiteraard wordt er in deze groep veel aandacht besteed aan de route richting het voortgezet onderwijs. Hieronder vallen dan de doorstroomtoets, de huisbezoeken, de schooladviezen en natuurlijk het klassikaal bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs en het individueel bezoeken van de diverse open dagen in de regio. Tot slot zijn er nog meer zaken die kenmerkend zijn voor het werken met de oudste van de basisschool. In deze jaren doen we EHBO-examen, verkeersexamen, verschillende educatieve excursies, gaan we 3 of 4 dagen op schoolkamp en sluiten we de basisschool af met een altijd spetterende musical.

Tot ziens in groep 8.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT