Groep 1-2B

De kinderen gaan van maandag t/m donderdag naar school.
In onze groep komen er gedurende het hele schooljaar nieuwe kinderen bij. We spelen en werken in onze eigen klas, op het leerplein en in de klas van groep 1-2A. Rondom de speelwerkverdieping. Daarnaast zijn we vaak te vinden op ons prachtige buitenspeelplein. Daar hebben we voldoende ruimte om naar hartenlust te klimmen, glijden, graven, rijden en rennen. Ongeveer twee keer per week gaan wij naar de speelzaal in onze school. Daar doen we allerlei spelletjes en kunnen we klimmen en klauteren.
Ons lokaal is gezellig, licht, rustig en nodigt uit tot spelen en dus tot ontwikkelen. We hebben een prachtige speelwerkverdieping. Beneden is de huishoek en boven is een wisselhoek (auto’s, leeshoek, puzzelen etc). Soms verandert de huishoek in een winkel en dan is het weer de bibliotheek. op het leerplein is onze bouwhoek, die gebruiken we samen met de leerlingen van groep 1-2A. Verder werken/spelen we met ontwikkelingsmateriaal, het schildersbord, klei en we knutselen en tekenen veel. Natuurlijk maken we gebruik van het digibord. De deur van onze klas staat altijd open.

Parnassys is onze observatiemethode en registreert de voortgang van de kinderen door middel van observaties per ontwikkelingsgebied. Kleuterplein is in onze kleutergroepen de belangrijkste methode. We kiezen hieruit een thema en gaan dat vervolgens verder uitwerken. Binnen dit thema komen alle ontwikkelingsgebieden en vakken aan bod. Pluspunt is de rekenmethode van groep 1 t/m 8 op onze school. Kanjertraining is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, waarmee we in alle groepen werken. Deze training leert kinderen, ouders en leerkrachten om goed en respectvol met elkaar om te gaan.
Tevens worden er structurele lessen Engels in alle groepen van onze school gegeven. Onze methode heet Take it easy!
We besteden veel aandacht aan creativiteit en muziek.

Tot ziens in groep 1-2B

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT