Leerlingzorg

De Meidoorn stelt zich als openbare basisschool open voor kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben. Wij vinden het belangrijk om hierin onze verantwoording te nemen door vorm te geven aan Passend en Inclusief Onderwijs. Werken met kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben past in onze visie op onderwijs.

Trots op onze zorgstructuur

De leerlingzorg wordt gecoördineerd door onze Intern Begeleider (IB-er).Samen met de leerkrachten wordt deze zorg zoveel mogelijk in de groep gegeven. Dat geldt voor kinderen waarbij de ontwikkeling langzamer of anders verloopt, maar zeker voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Hiervoor gebruiken wij Denksleutels. Daarnaast zijn er groepsoverstijgende werkgroepen die samen met de leerkrachtondersteuner werken. 
Doordat wij veel expertise in huis hebben, kunnen we veel leerlingen maatwerk bieden. Eventueel met ondersteuning van het SamenWerkingsVerband (SWV). 

Intern Begeleider

Voor de 130 leerlingen en hun ouders is de leerlingzorg op de Meidoorn voor drie dagen per week in handen van de Intern Begeleider. Deze zorg kan bestaan uit remedial teaching, sociaal emotionele begeleiding of opvoedingsondersteuning en adviezen voor ouders. 

Logopedist op school

We zijn als school steeds passender en inclusiever aan het werk. We leveren maatwerk aan onze leerlingen. Hierbij zijn wij een samenwerking gestart met de logopediepraktijk in Kerkdriel. Dit betekent dat de logopedist in school onze leerlingen komt begeleiden. Op die manier kunnen we nog beter maatwerk leveren aan onze leerlingen. 

Speciale zorg

Voordat tot plaatsing van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte wordt overgegaan is er een intake met de directie en de IB-er. We bespreken de hulpvraag van de leerling en hoe wij als school hierin eventueel kunnen ondersteunen. Daarnaast is er overleg met het team van De Meidoorn. Hierbij wordt het protocol leerlingzorg gevolgd.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT