Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden op De Meidoorn naar aanleiding van de open dagen of nadat u een afspraak met ons hebt gemaakt op een ander moment in het jaar.

Inschrijfformulier

Het is fijn als u het inschrijfformulier persoonlijk mét uw kind op school ophaalt. Want het aanmelden en het inschrijven is voor u en uw kind een speciaal moment. De schoolleiding maakt daarom hiervoor altijd een afspraak met u. U bent dan in de gelegenheid om de school in bedrijf te zien en u krijgt alle informatie over de Meidoorn en het inschrijfformulier. Dit formulier vindt u ook in de bibliotheek

Intakeformulier

Samen met de leerkracht van uw kind vult u in de eerste schoolweken het intakeformulier in. Hiermee geeft u ons dié extra formatie die nodig is om goed voor uw zoon of dochter te kunnen zorgen.

De eerste schooldagen

Vóór uw kind vier jaar wordt mag het al vier keer naar school komen om te wennen. Twee dagdelen en twee dagen. De leerkrachten van groep 1-2 spreken met u daarvoor een aantal data af.

De eerste échte schooldag is meestal meteen op of direct na de vierde verjaardag. U en uw kind zijn dan al vertrouwd met de regels van binnenkomen en de eerste schooldag is dan ook doorgaans een feest.

Op De Meidoorn is gedurende het gehele jaar instroom van vierjarigen mogelijk.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT