Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden op De Meidoorn naar aanleiding van de open dagen of nadat u een afspraak heeft gemaakt voor een rondleiding op een ander moment in het jaar. Tijdens deze kennismaking is het fijn dat uw kind erbij is. De stap naar de basisschool is een bijzonder moment. Op deze manier kunnen wij kennismaken met u en onze, eventuele, nieuwe leerling. 
 

Inschrijfformulier

Nadat u alle informatie heeft verzamelt tijdens de rondleiding en het gesprek met de schoolleiding heeft afgerond krijgt u het inschrijfformulier. Het formulier kan samen met de schoolleiding worden ingevuld, of u levert het op een later moment op school in. 
 

De eerste schooldagen

Vóórdat uw écht kind vier jaar wordt mag het al vier keer naar school komen om te wennen. Twee dagdelen en twee dagen. De leerkrachten van groep 1-2 spreken met u daarvoor een aantal data af.

De eerste échte schooldag is meestal meteen op of direct na de vierde verjaardag. U en uw kind zijn dan al vertrouwd met de regels van binnenkomen en de eerste schooldag is dan ook doorgaans een feest.

Intakeformulier

Nadat uw kind een aantal weken onderwijs (ongeveer 3-6 weken) heeft gevolgd op onze school neemt de leerkracht van groep 1-2 contact met u op. Samen met de leerkracht wordt een intakegesprek gepland. Hiermee geeft u ons dié extra formatie die nodig is om goed voor uw zoon of dochter te kunnen zorgen. Hoe is de start voor u en uw kind verlopen? Zijn er nog bijzonderheden? 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT