Groep 3-4 

In deze groep ligt het accent vooral op het leren lezen, rekenen en schrijven. De leerlingen verschillen in kennisniveau en werktempo en krijgen daarom naast het basispakket ook de mogelijkheid om zich te verbreden en te verdiepen. De computer is daar een handig hulpmiddel bij. De leerlingen leren om te gaan met een mate van zelfstandigheid. De kinderen leren van en met elkaar en leren eigen keuzes te maken en initiatief te tonen.

De lessen zijn in het begin van het schooljaar korter dan aan het eind. In de eerste periode is er nog veel behoefte aan spelen. Het blijft bijzonder om mee te maken hoe de kinderen in een korte tijd leren om zich langer te concentreren en zelfstandig te werken.

Er wordt ook aandacht gegeven aan algemene ontwikkeling. Bij jonge leerlingen spreken onderwerpen uit de actualiteit aan. Dat kan iets zijn wat dicht bij huis of in het gezin speelt, maar ook de bijzondere gebeurtenissen in de wereld. Hierbij kunnen alle vakken worden toegepast of gebruikt. Daar horen tekenen, muziek, handvaardigheid en soms ook koken of bakken bij. Een onderdeel van de muziekles is het leren spelen op een blokfluit. Het gaat om een eerste kennismaking met het notenschrift en het instrument. We maken ook al verder kennis met de Engelse taal. Tijdens de kring leren ze woorden, liedjes en het houden van een gesprekje.

Regelmatig geeft juf hieronder aan de ouders door wat er zoal is geleerd en gedaan in de afgelopen periode. Er kan dan thuis over worden gepraat en geoefend. Dat laatste blijft belangrijk. Samen beleven en samen leren, want leren is leuk!

Tot ziens in groep 3-4.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT