Ouders

Een goed en regelmatig contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk. De goede relatie tussen leerkrachten en ouders is een voorwaarde voor het optimaal functioneren van het kind en dus van groot belang. Daarom staat de deur van onze school altijd voor u open en is er een lage drempel. We hebben korte lijntje met ouders en hierdoor een goede communicatie met elkaar. 
 

Als ouder heeft u ook inspraak!

Daarvoor zijn er twee oudergeledingen. De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. De vergaderingen van deze geledingen zijn openbaar. U vindt de data op de schoolkalender bij de documenten. 
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad telt 6 leden, waarvan er 3 gekozen zijn uit en door de ouders (de Oudergeleding) en 3 uit het personeel. (Personeelsgeleding). De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschapsraad.
De directeur van de school is bij de vergaderingen aanwezig.

De MR van 2023-2024 ziet er als volgt uit:
Adri Sprong (Personeelsgeleding/Voorzitter)
Lex van der Heijden (Personeelsgeleding)
Luuk van der Burght (Personeelsgeleding)
Jacomien Drost (Oudergeleding)
Dennis van der Veen (Oudergeleding/Penningmeester)
Tim van Dalen (Oudergeleding)
 

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit 5 leden die zijn gekozen uit de ouders. Deze raad is een onmisbare schakel in het samenspel tussen ouders, MR, team en kinderen. Samen met het team en de kinderen werkt de Ouderraad aan een goed schoolklimaat. Daarvoor organiseren zij veel activiteiten waaronder de jaarlijkse vieringen zoals kerst, carnaval en pasen. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de schoolreis voor groep 1-6 en het schoolkamp van groep 7-8. 
 

Schoolraad

De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad vergaderen met respect voor elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden twee maal per jaar gezamenlijk als Schoolraad. De Schoolraad zorgt voor de onmisbare inbreng en een breed draagvlak bij belangrijke beslissingen die het onderwijs en de schoolorganisatie aangaan.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT