Ouders


Een goed en regelmatig contact tussen ouders en school is belangrijk. De goede relatie tussen leerkrachten en ouders is een voorwaarde voor het optimaal functioneren van het kind en dus van groot belang. Daarom staat de deur van onze school altijd voor u open en is er een lage drempel. Voor een uitgebreider gesprek kunnen ouders altijd een afspraak maken.

Als ouder heeft u ook inspraak!

Daarvoor zijn er twee oudergeledingen. De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. De vergaderingen van deze geledingen zijn openbaar. U vindt de data op deze website in de bibliotheek

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad telt 6 leden, waarvan er 3 gekozen zijn uit en door de ouders (de Oudergeleding) en 3 uit het personeel. (Personeelsgeleding). De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschapsraad.
De directeur van de school is bij de vergaderingen aanwezig.
Esther Stafleu Dennis van der Veen Jeroen Redering           

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit 9 leden die zijn gekozen uit de ouders. Deze raad is een onmisbare schakel in het samenspel tussen ouders, mr, team en kinderen. Samen met het team en de kinderen werkt de Ouderraad aan een goed schoolklimaat. Doorvoor organiseren zij veel activiteiten waaronder de ouderavonden, schoolfeesten en hebben zij het beheer over de ouderbijdragen.

Schoolraad

De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad vergaderen met respect voor elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden twee maal per jaar gezamenlijk als Schoolraad. De Schoolraad zorgt voor de onmisbare inbreng en een breed draagvlak bij belangrijke beslissingen die het onderwijs en de schoolorganisatie aangaan.

 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl