Ontdek je wereld:
De Meidoorn heeft alles in huis!

U vindt bij De Meidoorn een kindgericht en veilig schoolklimaat met structuur en regelmaat. Waarbinnen iedere leerling zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen, het prettig is om binnen te lopen en ouders dicht bij hun kind kunnen staan.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen opgroeien in een veilige omgeving zodat ze zich vrij kunnen voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij willen goed onderwijs verzorgen dat zo veel mogelijk past bij de leefomgeving van het kind en dat beantwoordt aan eigentijdse opvattingen over onderwijs. In het streven om een goede en onderscheidende basisschool te zijn, kunnen we drie kernelementen van De Meidoorn onderscheiden die sterk verbonden zijn met onze visie op onderwijs. Namelijk:  Aandacht, Ambitie en Verbondenheid.

Hieronder vindt u onze kernwaarden en het Visie Vierluik.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT