Ontdek je wereld:
De Meidoorn heeft alles in huis!

U vindt bij De Meidoorn een kindgericht en veilig schoolklimaat met structuur en regelmaat. Waarbinnen iedere leerling zich op eigen niveau kan ontwikkelen, het prettig is om binnen te lopen en ouders dicht bij hun kind kunnen staan.

Voor kwalitatief goed onderwijs dat past bij de leefomgeving van het kind en dat beantwoordt aan eigentijdse opvattingen over goed onderwijs.

Hieronder vindt u onze kernwaarden en het Visie Vierluik.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT