Onze visie

De Meidoorn heeft alles in huis!

Aandacht     Ambitie     Verbondenheid

 Hierdoor vindt u bij De Meidoorn een kindgericht en veilig schoolklimaat met structuur en regelmaat. Waarbinnen iedere leerling zich op eigen niveau kan ontwikkelen, het prettig is om binnen te lopen en ouders dicht bij hun kind kunnen staan.

Voor kwalitatief goed onderwijs dat past bij de leefomgeving van het kind en dat beantwoordt aan eigentijdse opvattingen over goed onderwijs.

Aandacht

We benutten de voordelen van een kleine school waarin iedereen zich gekend en gezien voelt. Onze zorg en aandacht gaat uit naar de kinderen, de ouders en de wereld om ons heen.

Ambitie

We hebben eigentijdse opvattingen over goed onderwijs waarvan we de kwaliteit zorgvuldig bewaken en voortdurend verbeteren. De resultaten hiervan leggen we regelmatig aan ouders en kinderen voor.

Verbondenheid

We geloven in onze zorg voor kinderen en ouders. Met respect en interesse in de ander en altijd bereid tot helpen.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT