Groep 4-5

Met de nodige aandacht voor lezen, rekenen, spelling, schrijven en taal hebben we dagelijks en wekelijks een afwisselend programma voor de kinderen. Gym, muziek, tekenen en handvaardigheid zorgen voor de ontspanning tijdens onze dagelijkse activiteiten. Ook de computer speelt een grote rol in onze lessen.

De instructies worden ondersteund met prachtige tools op het touchscreen en tijdens de zelfstandige verwerking kunnen de kinderen het geleerde verder oefenen op de computer. Uiteraard werken we ook in schriftjes en uit boeken, maar we merken dat de computer een goede variatie en aanvulling is op onze lessen.

Groep 4 start dit schooljaar met echte taal- en spellinglessen. In groep 5 komen veel nieuwe onderwerpen aan bod zoals: Aardrijkskunde, Topografie, Natuur, Geschiedenis en Begrijpend lezen.

Tussen de lessen door is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling volgens Kanjertraining. Naast methodische lessen besteden we hier ook veel aandacht aan. In groep 4 worden immers vaak de èchte vriendschappen gesloten.

Tot ziens in groep 4-5. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT