Kanjerschool

Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht uit de klas geeft. De training is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden.

Met het geven van Kanjertraining streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT