Groep 1B en 2B

De kinderen gaan maandag t/m donderdag naar school. Vrijdag is een extra vrije dag. In onze groep komen er gedurende het schooljaar nieuwe kleuters bij.

Ons lokaal is gezellig, licht, rustig en nodigt uit tot spelen en dus tot ontwikkelen. We hebben een prachtige speelverdieping. Beneden is de huishoek en boven is een wisselhoek (auto’s, leeshoek, puzzelen etc). Soms verandert de huishoek in een winkel en dan is het weer de bibliotheek. In de gang is onze bouwhoek, die gebruiken we samen met de kinderen van de kleutergroep van juf Marloes. Verder werken/spelen we met ontwikkelingsmateriaal, het schildersbord, klei en we knutselen en tekenen veel. Natuurlijk maken we ook veel gebruik van het digibord en onze chrome books. Als we uitgespeeld zijn in de klas is er ook nog een prachtig speelplein en een uitdagende gymzaal. De deur van onze klas staat altijd open.

We werken met thema’s. Als we werken over bv de herfst, dan gaan alle taal- en rekenactiviteiten, liedjes en versjes, uitstapje en knutselen/tekenen over dat thema. We hebben ook een thematafel in de klas waar allerlei spulletjes over het thema te zien zijn.
De thema’s worden zorgvuldig gekozen uit de methode “Kleuterplein”.

Onze school werkt met de Kanjertraining. Deze training leert kinderen, ouders en leerkrachten om goed en respectvol met elkaar om te gaan.
We geven Engels in de kleutergroep. Onze methode heet Take it easy!
We besteden veel aandacht aan creativiteit en muziek.

Tot ziens in groep 1B-2B,
Juf Rianne

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT