Groep 1A en 2A

In onze groep komen er gedurende het hele schooljaar nog nieuwe kinderen bij. We spelen en werken vooral in onze eigen klas. Rondom de speelwerkverdieping, maar we zijn ook vaak te vinden op ons prachtige speelplein. Daar hebben we voldoende ruimte om naar hartenlust te klimmen, glijden, graven, rijden en rennen. Ongeveer twee keer per week gaan wij naar de gymzaal in onze school. Daar doen we allerlei spelletjes en kunnen we klimmen en klauteren.

Als wij in de ochtend binnen komen, kunnen wij meteen zien wat we die dag gaan doen door onze dagritmekaarten. Over het algemeen beginnen we in de kring, gaan dan even een frisse neus halen en daarna aan het "werk”. Tijdens de werklessen werken wij met ontwikkelingsmateriaal, spelen we in de hoeken en gaan we tekenen of knutselen. Dan is het tijd voor fruit en wat te drinken, waarna weer een werkmomentje volgt. Aan het eind van de ochtend spelen we meestal buiten. Op onze school eten we tussen de middag gezamenlijk in de klas met onze juf.
‘s Middags leest de juf een boekje voor en gaan we weer aan het werk, spelen buiten of gaan we gymmen.

In de groep werken we met de methodes Pennestreken(schrijven), Kleuterplein (alle vakgebieden in een thema), Pluspunt rekenen, Kanjertraining en Take it easy (Engels). Parnassys is onze observatiemethode en registreert de voortgang van de kinderen door middel van observaties per ontwikkelingsgebied. Kleuterplein is in onze kleutergroepen de belangrijkste methode. We kiezen hieruit een thema en gaan dat vervolgens verder uitwerken. Binnen dit thema komen alle ontwikkelingsgebieden en vakken aan bod. Pluspunt is de rekenmethode van groep 1 t/m 8 op onze school. Kanjertraining is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, waarmee we in alle groepen werken. Ook worden er structurele lessen Engels in alle groepen van onze school gegeven.

 

Tot ziens in groep 1A/2A,
Juf Marloes en juf Esther


Een dagje kleutergroep.

Hieronder een impressie van een dagje in onze groep.
Wij werken doorgaan met hetzelfde dagritme. Dat ziet er zo uit;
Kring
Frisse neus (even lekker uitwaaien na lang stilzitten)
Arbeid naar keuze/werken
Eten en drinken in de kring                                               
Arbeid naar keuze/werken of gymmen
Buitenspel
Lunch in de klas
Voorlezen
Arbeid naar keuze/werken
Buiten spel

           
    

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT