Continurooster

De Meidoorn heeft een continurooster. Daardoor zijn de schooltijden aansluitend en voor iedereen gelijk. Voor alle groepen van 08.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur. De kleuters zijn op vrijdag altijd vrij.

Alle kinderen hebben hun lunchpauze op school en eten gezamenlijk met hun eigen leerkracht in de klas. De pauzes zijn zo ingedeeld dat de kinderen voldoende tijd hebben om te eten en buiten te spelen.

Dit rooster heeft voor oudes, kinderen en leerkrachten van De Meidoorn grote voordelen:

  • Door de aaneengesloten tijd is er veel rust binnen de school en wordt de onderwijstijd optimaal benut.
  • De kinderen zijn maar twee keer per dag onderweg in het verkeer. En ’s middags zelfs op een zeer rustig tijdstip.
  • De tussenschoolse opvang is goed geregeld en zonder kosten. Er wordt in alle rust en sfeervol gegeten. Dit heeft een positief effect op de sociale vaardigheden.
  • Ouders kunnen hun (werk)dag vanaf 08.00 uur aaneengesloten indelen.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT